Hrobníkovi z lopaty. Přežil masakr své peruti a pomstu viděl „z první řady“

Pokud se mluví o jediném přeživším, většinou jde o jediného z osádky. V tomto případě jde o jediného přeživšího z celé peruti, kterou zmasakrovali Japonci v bitvě u Midway. George Gay, nejenže přežil, ale z bezprostřední blízkosti viděl následný úder a během pár minut zničení tří japonských letadlových lodí.