Jak se v ČSSR stavěly plastikové modely z PLR, NDR a SSSR

Plánované hospodářství přinášelo ve věci zdrojů omezení i našim plastikovým modelářům. Nabídka modelů se nedala s tou na Západě vůbec srovnat, o barvách ani nemluvě. Repertoár modelů tuzemských, především z Kovozávodů Prostějov a pražského SMĚRu, do určité míry obohacovaly modely zahraniční, samozřejmě ve valné většině ze zemí Východního bloku.