Jeptiška, která učila konstrukci letadel a pilotovala tryskáč

Za řídicí páky letadel usedla spousta lidí. Od profesionálních pilotů, pro které je létání posláním a hlavním zdrojem obživy, přes muže a ženy, kteří létají pro zábavu nebo proto, že letadlo usnadňuje jejich práci, například farmáři či správci parků, až po obyvatele odlehlých oblastí, kteří by se jinak jen těžko dostali do civilizace. Jistou výjimku v tomto seznamu tvoří jedna řeholní sestra.