Za kritiku vražda. Před 100 lety se stal Mussolini fašistickým diktátorem

30. květen 1924 je klíčovým okamžikem počátku totalitního režimu v Itálii. Právě tehdy získával neomezenou moc diktátor Benito Mussolini.