Nepotistický (odkazy) spam

Práce s odkazy je pro vyhledávače poměrně choulostivé téma. Alespoň při diskuzi s optimalizátory mlhy do toho vyhledávače pustí víc než obvykle. Upřímně řečeno “černé” metody lze samozřejmě vyzdvihnout. Jedná se o umisťování odkazů, které jsou před uživatelem nějakým způsobem skryté, a vytváření odkazových farem (stránky určené výhradně pro umístění velkého množství odkazů na různé zdroje za účelem zvýšení relevance). Míra subjektivity při posuzování motivů pro nastavení konkrétní vazby je ale mnohem větší než u dříve popsaných „černých“ metod dohromady. (Viz šedé metody.)

Za zmínku také stojí, že odkazový spam (neboli „nepotistický spam“, jak se tomu vědecky říká) se obvykle trestá nikoli úplným zákazem webu, ale jeho zařazením na seznam nepot. Pokud je web v seznamu, který není uveden, pak všechny odkazy z jeho stránek již vyhledávač nebere v úvahu, což obvykle vede k prudkému poklesu pozice webu.